OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

ELEKTROTECHNIKA a OPTIKAOdbor: 100 000 - ELEKTROTECHNIKA

Odvetvia:

100 100 - ELEKTROENERGETICKÉ STROJE A ZARIADENIA

100 200 - ELEKTRONIKA

100 700 - ODHAD HODNOTY ELEKTROTECHNICKÝCH ZARIADENÍ A ELEKTRONIKY

Odbor: 140 000 - OPTIKA  (Pôvodný názov FOTO-OPTIKA, Fotooptika, foto optika)

Odvetvia:

140 101 - PRÍSTROJOVÁ OPTIKA

140 202 - FYZIOLOGICKÁ OPTIKA

140 303 - ŠPECIÁLNA OPTIKA

140 404 - OPTOELEKTRONIKA

140 505 - SPEKTROFOTOMETRIA


Ponuka služieb vykonávaných znalcom v prípade:
 

 • odhad hodnoty elektrotechnických zariadení a elektroniky a optiky
 • neuznanie reklamácie predajnou alebo servisnou organizáciou
 • zničenie zariadenia neodbornou opravou
 • zničenie poškodenie alebo nefunkčnosť zariadenia spôsobená nesprávnou montážou, nastavením, užívaním
 • posúdenie stavu zariadenia pre účely účtovného vyradenia z evidencie
 • riešenie poistných udalostí
 • stanovenie výšky škody na zariadení
 • zriadenie záložného práva
 • občiansko-právne konanie (rozvod, dedičstvo, prevod majetku)
 • založenie spoločnosti (nepeňažný vklad do spoločnosti)
 • oceňovanie časti podniku