Tvorba webových stránok a eShopovZaložiť webovú stránkuZaložiť e-shop

Hlavná stránka


Ing. Ján HUČKO je zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky pod číslom Spr.3358/04 pre odbor

ELEKTROTECHNIKA

a pre odbor

OPTIKA

Evidenčné číslo znalca: 911 230

Znalecké úkony sú vykonávané v zmysle:

  • Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch
  • Zákon č. 93/2006 Z. z., ktorým sa dopľňa Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • Vyhláška MS SR č. 490/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o znalcoch tlmočníkoch a prekladateľoch
  • Vyhláška MS SR č. 491/2004 Z. z. o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov
  • Vyhláška MS SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku
  • Vyhláška MS SR č. 500/2005 Z. z., ktorou sa mení a dopľňa vyhláška MS SR č. 490/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z. z.
  • Inštrukcia MS SR č. 12/2005
  • Inštrukcia MS SR č. 21/2006, ktorou sa mení a dopĺňa Inštrukcia č. 12/2005 MS SR o organizácii, riadení a kontrole znaleckej, tlmočníckej a prekladateľskej činnosti
 

TOPlist