OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Hlavná stránka


Ing. Ján HUČKO je zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky pod číslom Spr.3358/04 pre odbory

ELEKTROTECHNIKA OPTIKA

Evidenčné číslo znalca: 911 230

 

ďalej vykonáva  Odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení do 1000V v objektoch triedy A (revízny technik)

Evidenčné číslo: VTZE 0037 - IBA/2015 EZ RT E2A